1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Hoàn tiền 100% giá trị giao dịch tháng đầu tiên cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn 31/12/2019

Tên chương trình
Hoàn tiền 100% giá trị giao dịch tháng đầu tiên cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Hoàn 100% giá trị tất cả các giao dịch trong vòng 37 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành Thẻ tín dụng mới với mức hoàn tối đa cho từng dòng thẻ:
- Thẻ tín dụng VIB Travel Élite: 1.500.000 VNĐ
- Thẻ tín dụng VIB Cash Back: 1.000.000 VNĐ
- Thẻ tín dụng VIB Happy Drive và VIB Zero Interest Rate: 500.000 VNĐ
- Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited: 300.000 VNĐ
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/10/2019 đến 23h59 ngày 31/12/2019
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB mở mới trong thời gian chương trình (ngoại trừ thẻ tín dụng VIB Financial Free)
Điều kiện
Khách hàng thực hiện tối thiểu 10 giao dịch và có tổng giá trị chi tiêu tích lũy từ 1.000.000 VNĐ trong vòng 37 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành Thẻ tín dụng.
Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây