1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Ngày hết hạn 01/08/2020

Tên Chương trình
Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Chi tiết ưu đãi
Hoàn 50.000 VNĐ cho hóa đơn từ 300.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại hệ thống các nhà thuốc Phano Pharmacy, Medicare, Century Healthcare, An Khang

Thời gian áp dụng: Từ 04/03/2020 – 15/06/2020
Thời gian hoàn tiền:
Đợt 1: Từ 01/04/2020 – 30/04/2020
Đợt 2: Từ 15/05/2020 – 10/06/2020
Đợt 3: Từ 17/06/2020 – 15/07/2020
Thời gian khuyến mại
Đợt 1: Từ 00h00 ngày 04/03/2020 đến 23h59 ngày 05/05/2020
Đợt 2: Từ 00h00 ngày 12/05/2020 đến 23h59 ngày 15/06/2020
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
-Chương trình chỉ áp dụng tại các hệ thống nhà thuốc trên có địa chỉ tại Hồ Chí Minh & Hà Nội.
-Áp dụng cho hóa đơn từ 300.000 VNĐ thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB
-Mỗi thẻ được hưởng hoàn tiền tối đa 2 lần mỗi tuần
-Áp dụng cho 200 suất đầu tiên mỗi tuần
-Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết 1.800 suất khuyến mại
-Chương trình chỉ áp dụng cho các giao dịch thực hiện qua máy cà thẻ tại các nhà thuốc thuộc các hệ thống trên, không áp dụng online
-Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây