1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Mua sắm thông minh, hoàn ngay tiền triệu

Ngày hết hạn 15/08/2020

Tên chương trình
Mua sắm thông minh, hoàn ngay tiền triệu
Chi tiết ưu đãi
Chương trình gồm 2 ưu đãi hấp dẫn:

1. Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới:

Hoàn 5% (tối đa 500.000 VNĐ) nếu có từ 5 giao dịch hợp lệ HOẶC Hoàn 10% (tối đa 1.000.000 VNĐ) nếu có từ 10 giao dịch hợp lệ, với các điều kiện:
  • Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB (ngoại trừ VIB Financial Free)
  • Có mức chi tiêu tích lũy từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên
  • Thời gian: 15/5/2020 – 15/08/2020

2. Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng hiện hữu:

Hoàn 5% (tối đa 200.000 VNĐ/đợt) nếu có từ 5 giao dịch hợp lệ HOẶC Hoàn 10% (tối đa 500.000 VNĐ/đợt) nếu có từ 10 giao dịch hợp lệ, với các điều kiện:
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
  • Khách hàng là chủ thẻ tín dụng VIB có mức chi tiêu tích lũy từ 3 triệu đồng trong mỗi đợt khuyến mại
  • Mỗi Khách hàng được nhận hoàn tiền 01 lần/đợt khuyến mại tương ứng số lượng giao dịch hợp lệ cao nhất mà Khách hàng đạt được
  • Thời gian: Đợt 1: 15/05/2020 – 15/06/2020, Đợt 2: 16/06/2020 – 15/07/2020, Đợt 3: 16/07/2020 – 15/08/2020
  • Số lượng: 3.000 quà tặng dành cho 3.000 khách hàng hợp lệ đầu tiên trong chương trình

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB trong thời gian triển khai chương trình được áp dụng đồng thời hai ưu đãi trên.
Để tham gia chương trình, Quý khách vui lòng đăng ký bằng cách nhắn tin: VIB KM gửi đến 6089 (phí 1.000 đồng).
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 15/05/2020 đến 23h59 ngày 15/08/2020
Đối tượng
Ưu đãi 1: áp dụng khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB (ngoại trừ VIB Financial Free)
Ưu đãi 2: áp dụng tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây