1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Mua sắm thông minh, hoàn ngay tiền triệu

Ngày hết hạn 15/08/2020

Tên Chương trình
Mua sắm thông minh, hoàn ngay tiền triệu
Chi tiết ưu đãi
Chương trình gồm 2 ưu đãi hấp dẫn:
1. Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới:
- Thời gian: 15/5/2020 – 15/08/2020
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB (ngoại trừ VIB Financial Free)
- Ưu đãi: Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB có mức chi tiêu tích lũy từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên sẽ được hoàn tiền:
• Hoàn 5% (tối đa 500.000 VNĐ) nếu có từ 5 giao dịch hợp lệ
• Hoàn 10% (tối đa 1.000.000 VNĐ) nếu có từ 10 giao dịch hợp lệ

2. Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng hiện hữu:
- Thời gian: 15/5/2020 – 15/08/2020. Chia làm 3 đợt khuyến mại
Đợt 1: 15/05/2020 – 15/06/2020
Đợt 2: 16/06/2020 – 15/07/2020
Đợt 3: 16/07/2020 – 15/08/2020
- Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
- Ưu đãi: Khách hàng là chủ thẻ tín dụng VIB có mức chi tiêu tích lũy từ 3 triệu đồng trong mỗi đợt khuyến mại sẽ được hoàn tiền
• Hoàn 5% (tối đa 200.000 VNĐ/đợt) nếu có từ 5 giao dịch hợp lệ
• Hoàn 10% (tối đa 500.000 VNĐ/đợt) nếu có từ 10 giao dịch hợp lệ
Mỗi Khách hàng được nhận hoàn tiền 01 lần/đợt khuyến mại tương ứng số lượng giao dịch hợp lệ cao nhất mà Khách hàng đạt được.
(*) Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB trong thời gian triển khai chương trình được áp dụng đồng thời hai ưu đãi trên.
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 15/05/2020 đến 23h59 ngày 15/08/2020
Đối tượng
- Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới áp dụng Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB (ngoại trừ VIB Financial Free)
- Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng hiện hữu: áp dụng tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
Để tham gia chương trình, Quý khách vui lòng đăng ký bằng cách nhắn tin: VIB KM gửi đến 6089 (phí 1.000 đồng).
Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây