1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Đặc quyền chi tiêu ngoại tệ

Ngày hết hạn 25/07/2020

Tên Chương trình
Đặc quyền chi tiêu ngoại tệ
Chi tiết ưu đãi
Giảm phí quản lý giao dịch ngoại tệ khi chi tiêu trực tuyến bằng ngoại tệ (*):
- Travel Élite: 1.00% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) thay vì 1.75% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) như theo biểu phí hiện hành
- Cash Back: 1.75% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) thay vì 3% (tối thiểu: 10.000 VNĐ) như theo biểu phí hiện hành

(*) Áp dụng cho các giao dịch được thực hiện và ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian triển khai chương trình.
Thời gian khuyến mại
Từ 25/05/2020 đến 25/07/2020
Đối tượng
Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng VIB Travel Élite & VIB Cash Back
Điều kiện
Vui lòng xem chi tiết chương trình tại đây và Biểu phí và Điều kiện, Điều khoản Thẻ tín dụng trên website VIB