1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Hưởng đặc quyền, thêm gắn kết

Ngày hết hạn 31/12/2020

Tên Chương trình
Hưởng đặc quyền, thêm gắn kết
Chi tiết ưu đãi
Chủ thẻ tín dụng VIB tận hưởng đặc quyền ưu đãi:
1. Tích lũy chi tiêu để đổi điểm thưởng/quà tặng/ dặm thưởng/ lít xăng/ hoàn tiền hấp dẫn:
- Premier Boundless:
Nhận 2 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại Vietnam Airlines
Nhận 1,5 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài
Nhận 1 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước
Dặm thưởng được tự động tích lũy và quy đổi sang tài khoản Hội viên Bông Sen Vàng

- Travel Élite:
Nhận 1 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước
Nhận 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài
Nhận 5 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential
Tăng thêm 1.000 dặm cho mỗi 100 triệu đồng chi tiêu (lên đến 5.000 dặm/năm)

- Online Plus:
Hoàn tiền 6% cho chi tiêu trực tuyến tại nước ngoài
Hoàn tiền 3% cho chi tiêu trực tuyến trong nước
Hoàn tiền 0.1% cho các chi tiêu khác

- Happy Drive:
Tặng đến 500 lít xăng trong năm
Tặng 30 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng thanh toán phí bảo hiểm Prudential
Tặng 5 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu tích lũy

- Cash Back: Hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu, lên đến 10% cho nhóm danh mục chi tiêu đăng ký

- Rewards Unlimited:
1.000 VNĐ = 20 điểm cho thanh toán phí bảo hiểm Prudential
1.000 VNĐ = 1 điểm cho tất cả các loại chi tiêu
1.000 VNĐ = 5 điểm cho chi tiêu tại siêu thị & trung tâm mua sắm
Tặng thêm 5.000 điểm cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu

2. Ưu đãi nhân đôi điểm thưởng khi chủ thẻ tín dụng VIB chi tiêu trong ngày sinh nhật.
3. Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu phát sinh tổng giao dịch thanh toán tại POS/Internet đạt mức tối thiểu theo điều kiện trong năm liền trước.

Thời gian khuyến mại
Từ nay đến 31/12/2020
Đối tượng
Ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
Chi tiết chương trình xem tại đây. Về tích lũy chi tiêu, đổi quà tặng Quý khách xem chi tiết từng trang thẻ tín dụng.