1800 8192 Đăng nhập
Trở về
"Chạm là Chill" - nhận ngay quà trị giá 100.000 VNĐ khi sử dụng MyVIB

Ngày hết hạn 31/10/2020

Tên chương trình
"Chạm là Chill" - nhận ngay quà trị giá 100.000 VNĐ khi sử dụng MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Chương trình gồm 3 ưu đãi hấp dẫn:

1. Ưu đãi dành cho khách hàng lần đầu đăng ký ứng dụng MyVIB

Nhận mã e-voucher trị giá 100.000 VNĐ ngay trên ứng dụng MyVIB, với các điều kiện:
  • Khách hàng lần đầu đăng ký và đăng nhập thành công ứng dụng MyVIB
  • Số lượng: 9.000 mã dành cho 9.000 khách hàng hợp lệ đầu tiên mỗi tháng

2. Ưu đãi dành cho khách hàng cũ đăng nhập lại ứng dụng MyVIB

Nhận mã e-voucher trị giá 50.000 VNĐ ngay trên ứng dụng MyVIB, với các điều kiện:
  • Khách hàng đã đăng ký sử dụng MyVIB trước chương trình nhưng không đăng nhập trong thời gian dài và nhận được thông báo riêng từ VIB qua Email, SMS mời tham gia chương trình
  • Khách hàng đăng nhập lại vào MyVIB để nhận quà
  • Số lượng: 2.000 mã dành cho 2.000 khách hàng hợp lệ đầu tiên mỗi tháng

3. Ưu đãi dành cho khách hàng mới của gói tài khoản Sapphire

Nhận tiền thưởng 200.000 VNĐ qua chuyển khoản, với các điều kiện:
  • Khách hàng lần đầu tham gia Gói tài khoản Sapphire gồm Tài khoản thanh toán, Thẻ thanh toán và MyVIB
  • Khách hàng chưa từng mở Tài khoản thanh toán tại VIB trước ngày 05/08/2020
  • Phát sinh ít nhất 1 giao dịch ghi có trên Tài khoản thanh toán, Thẻ thanh toán được mở thành công và đăng nhập MyVIB thành công
  • Tại thời điểm chi trả thưởng, cả 3 sản phẩm Tài khoản thanh toán, Thẻ thanh toán và MyVIB của khách hàng vẫn đang hoạt động
  • Số lượng: 3.000 quà tặng dành cho 3.000 khách hàng hợp lệ đầu tiên trong chương trình
Thời gian khuyến mại
Ưu đãi 1 và ưu đãi 2:05/08/2020 - 31/10/2020
Ưu đãi 3:05/08/2020 - 19/08/2020
Đối tượng
Ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng MyVIB, Tài khoản thanh toán và Thẻ thanh toán của VIB.
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây