1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Hoàn 100% phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn 31/12/2020

Tên chương trình
Hoàn 100% phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Hoàn 100% phí thường niên năm đầu dành cho chủ thẻ tín dụng VIB mở mới, nếu thỏa 1 trong 3 điều kiện:
  • Có tổng chi tiêu tích lũy từ 5.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
  • Có tổng chi tiêu tích lũy từ 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và giới thiệu 5 số điện thoại của 5 Khách hàng mới
  • Giới thiệu thành công 1khách hàng mở thẻ trong thời gian diễn ra chương trình
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 31/12/2020
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB mở mới (ngoại trừ VIB Financial Free)
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây