Trở về
Xuân Cầu Piaggio

Ngày hết hạn 31/07/2021

Chi tiết

Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/tháng
Kỳ hạn áp dụng: 03, 06, 09, 12 tháng
Thời gian: 09/06/2020 - 30/06/2021

Điều kiện:
Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.

Địa chỉ áp dụng: hệ thống cửa hàng Xuân Cầu trên toàn quốc