Trở về
Bệnh viện mắt Hoàn Mỹ Sài Gòn

Ngày hết hạn 30/06/2021

Chi tiết

Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/Tháng
Kỳ hạn: 3, 6, 9, 12 tháng
Thời gian: 26/06/2020 - 30/06/2021

Điều kiện: Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.

Website: www.matquoctehoanmy.com
Hotline: 028 3935 0999
Địa chỉ áp dụng: 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh