Trở về
PAYOO

Ngày hết hạn 31/07/2021

Chi tiết

Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/tháng
Kỳ hạn áp dụng: 03, 06, 09,12 tháng
Thời gian:08/07/2021 - 30/07/2021
Điều kiện:
+ Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.
+ Đăng ký tham gia chương trình tại đơn vị liên kết với Payoo
+ Áp dụng cho dịch vụ mua sắm trực tuyến và tại các điểm thanh toán trực tiếp có liên kết với Payoo.
+ không áp dụng cho thanh toán hóa đơn, thẻ game điện thoại, nạp Topup.