Loading
Favorites Clear all

Công cụ tính hoàn tiền thẻ VIB

Actions
Công cụ tính tiền hoàn lại trong năm

Công cụ tính tiền hoàn lại trong năm

Tận hưởng tiền hoàn lại trong năm khi chi tiêu với thẻ VIB
Chi tiêu siêu thị, nhà hàng vào cuối tuần /tháng
Chi tiêu siêu thị, nhà hàng vào các ngày còn lại /tháng
Chi tiêu tại TT thương mại /tháng
Chi tiêu mua vé máy bay /tháng
Chi tiêu Khách sạn /tháng
Chi tiêu điện máy /tháng
Chi tiêu TM điện tử /tháng
Giao dịch ngoại tệ /tháng
Các chi tiêu khác /tháng
Thẻ tín dụng
VIB World VIB Platinum
0

VND /năm

0

VND /năm

Thẻ thanh toán
VIB Platinum VIB Classic
0

VND /năm

0

VND /năm

Điều khoản & điều kiện áp dụng >


Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ