• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Lê Quang Trung

Ông Lê Quang Trung có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các ngân hàng quốc tế lớn hoạt động tại Việt Nam. Ông Lê Quang Trung gia nhập VIB từ tháng 12/2009 và hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối.

Ông Trung đã từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý cao cấp tại các tập đoàn lớn ở trong nước và nước ngoài như: Giám đốc kinh doanh Tiền tệ và Vốn tại Ngân hàng BNP Paribas; Giám đốc kinh doanh Tiền tệ tại Ngân hàng Citigroup Việt Nam; Giám đốc kinh doanh Tiền tệ và Vốn, Thành viên Ủy ban ALCO tại Ngân hàng Deutsche Bank AG. Ngoài công tác quản lý, ông cũng là Chuyên gia tư vấn độc lập về kinh doanh tiền tệ và vốn; Giảng viên Trung tâm đào tạo ngân hàng (MPDF) & BTC.

Ông Lê Quang Trung tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Maastricht Business School, Hà Lan.

Những thông tin bạn cần biết

Actions