• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Hà Hoàng Dũng

Ông Hà Hoàng Dũng gia nhập VIB năm 2008 và được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro từ tháng 11/2018.

Ông Dũng có 23 năm kinh nghiệm tại các ngân hàng Việt Nam và nước ngoài trong các mảng kinh doanh thị trường tiền tệ, khách hàng doanh nghiệp và quản trị rủi ro. Trước khi được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro, ông Hà Hoàng Dũng đã trải qua các vị trí: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, Phó Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro kiêm Giám đốc Trung tâm Giám sát Rủi ro và Tuân thủ, Giám đốc Quản lý Rủi ro Hoạt động, Rủi ro Thị trường và Rủi ro Định chế Tài chính.

Trước khi gia nhập VIB, ông Dũng là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn - Chi nhánh Ngân hàng Mizuho tại Việt Nam và đảm nhiệm các vị trí quản lý cao cấp tại Ngân hàng Fuji.

Ông Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa tài chính ngân hàng và đã tham dự rất nhiều khóa đào tạo thực tế tại Singapore, London và Hongkong về nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ và quản trị rủi ro.

Những thông tin bạn cần biết

Actions