• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Ông Nguyễn Hoàng Hải có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và công ty công nghệ tại Việt Nam. Tháng 03/2019, ông Hải được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Nội bộ, đồng thời quản lý năng suất toàn Ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm chính thức, ông Hải đã trải qua nhiều vị trí quản lý như: Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp phụ trách Dịch vụ nội bộ, Phó Giám đốc khối Nghiệp vụ Tổng hợp VIB kiêm Giám đốc Phòng Chuyển đổi Mô hình Vận hành, Trung tâm Phát triển Năng lực (CTC); Giám đốc Kỹ thuật tại Millicom Lào; Giám đốc Nghiệp vụ tổng hợp kiêm Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Thương mại tại Công ty Công nghệ thông tin và truyền thông  GTEL . 

Ông Hải tốt nghiệp Cử nhân Vật lý vô tuyến tại Đại học Hà Nội và trở thành Thạc sỹ Công nghệ viễn thông tại Đại học Quốc gia năm 2004.

Những thông tin bạn cần biết

Actions