• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Nguyễn Xuân Dũng

Ông Nguyễn Xuân Dũng được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN) kể từ ngày 19/08/2019.

Ông Dũng gia nhập VIB từ tháng 7 năm 2005 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý ở Khối Khách hàng Doanh nghiệp như Giám đốc Kinh doanh VIB Quảng Ninh, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp kiêm Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp miền Bắc.

Ông Dũng tốt nghiệp chuyên ngành Tín dụng - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước khi gia nhập VIB.

Những thông tin bạn cần biết

Actions