• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Trần Tuấn Minh

Ông Trần Tuấn Minh gia nhập VIB từ tháng 9/2012 và được  bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ban Nhân sự từ ngày 1/5/2017.

Trong gần 6 năm làm việc tại VIB, ông Trần Tuấn Minh đã đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Phòng Chế độ Chính sách – Ban Nhân sự và Phó Giám đốc Ban Nhân sự từ tháng 6/2014. Trên cương vị lãnh đạo cấp cao của Ban Nhân sự, ông Minh đã cùng các thành viên Ban Nhân sự thực hiện thành công nhiều sáng kiến giúp hoàn thiện công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực như triển khai mô hình quản lý nhân sự tập trung, tự động hóa hệ thống quản trị thông tin nhân sự, chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP), xây dựng mới và cải thiện các chính sách chế độ đãi ngộ,...

Trước khi gia nhập VIB, ông Minh đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị Nhân sự, từng đảm trách vai trò Trưởng Phòng Nhân sự tại Công ty Liên doanh Vimaflour và Giám đốc Nhân sự tại công ty tư vấn nguồn nhân lực NIC.

Ông Minh tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại.

                       

Những thông tin bạn cần biết

Actions