1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty Kim loại việt số 4.0668.18

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty Kim loại việt số 4.0668.18

08-05-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 08/05/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Kim loại Việt - VIB Lý Thường Kiệt - chi tiết xem tại đây.