1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Cơ kim khí Hoa Việt Số 30827.19

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Cơ kim khí Hoa Việt Số 30827.19

24-07-2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 24/07/2019

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH DNTN Cơ kim khí Hoa Việt VIB Nguyễn Huệ - chi tiết xem tại đây