1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty Tân Cường Thành số 62193.19

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty Tân Cường Thành số 62193.19

25-10-2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 25/10/2019

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty CP Dây Cáp điện Tân Cường Thành VIB Quận 5 - chi tiết xem tại đây