1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSĐB Hồ Nhật Lâm_VIB Buôn Ma Thuột

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSĐB Hồ Nhật Lâm_VIB Buôn Ma Thuột

11-06-2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 11/06/2019

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Hồ Nhật Lâm   VIB   Buôn Ma Thuột        - chi tiết xem tại đây