Trở về danh sách

Tiết kiệm nhỏ - mục tiêu lớn với tính năng “Tiết kiệm mục tiêu” của MyVIB

27-10-2016

Tiết kiệm tiền là cách đơn giản để hiện thực hóa giấc mơ bằng chính đôi tay của mình. Hãy đặt viên gạch đầu tiên cho những kế hoạch tương lai của bạn ngay từ hôm nay bằng cách tạo lập các mục tiêu tài chính cụ thể  và quản lý trên ứng dụng MyVIB  với tính năng Tiết Kiệm Mục Tiêu:

  • Tạo lập các mục tiêu tài chính: mua nhà, mua xe, kết hôn, du lịch, ...
  • Được nhắc nhở hoàn thành mục tiêu với tiện ích Reminder​
  • Lãi suất hấp dẫn (cao hơn 0.15% so với tiết kiệm tại quầy)​
  • Tự động trừ tiền vào tài khoản tiết kiệm 
  • Tùy ý chỉnh sửa thông tin mục tiêu để phù hợp với kế hoạch tương lai ​

Để đăng ký tài khoản VIB, bạn có thể truy cập tại đây 

Hoặc tải ứng dụng MyVIB để bắt đầu tiết kiệm ngay từ hôm nay:

   

Xem hướng dẫn tạo Tiết Kiệm Mục Tiêu tại đây 

Các bài viết khác