Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Tổng quan VIB Quá trình phát triển Thương hiệu VIB Ban lãnh đạo

Ban điều hành

Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

CHI TIẾT

Bà Vương Thị Huyền

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp

CHI TIẾT

Ông Hồ Vân Long

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ – Truyền thống kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực

Chi tiết

Ông Lê Quang Trung

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối

CHI TIẾT

Ông Ân Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp

CHI TIẾT

Ông Trần Nhất Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng

CHI TIẾT

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.