Z7_IQGAHH801HRP50Q7QRFPI721G6

1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801HRP50Q7QRFPI72180

Giới thiệu mở thẻ,
nhận thưởng hấp dẫn

Không giới hạn tiền thưởng mỗi tháng

Tham gia ngay
Z7_IQGAHH801HRP50Q7QRFPI72186
Thông tin nhận thưởng
Chia sẻ link giới thiệu

Gửi Link giới thiệu của bạn cho bạn bè để đăng ký mở thẻ. Toàn bộ quy trình mở thẻ được thực hiện 100% online

Theo dõi lượt giới thiệu

Dễ dàng tra cứu thông tin, tình trạng mở thẻ của người được giới thiệu tại Tab tra cứu kết quả giới thiệu

Nhận thưởng

VIB sẽ thông báo kết quả giới thiệu đến email/điện thoại và hoàn tiền thưởng vào tài khoản thẻ tín dụng hàng tháng

Z7_IQGAHH801HRP50Q7QRFPI72183
Z7_IQGAHH801HRP50Q7QRFPI721K4