1800 8180 Đăng nhập
Thông tin nhận thưởng
Gửi link giới thiệu

Bạn gửi Link giới thiệu & QR code cho bạn bè, người thân. Toàn bộ quy trình mở thẻ được thực hiện 100% online

Ghi nhận trên hệ thống

Mỗi lượt hoàn tất đăng ký giới thiệu từ bạn sẽ được ghi nhận trên hệ thống VIB. Tham khảo Tab tra cứu kết quả giới thiệu

Nhận thưởng

VIB sẽ thông báo lượt mời thành công qua số điện thoại/ email và hoàn tiền thưởng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn