1800 8180 Đăng nhập
Hướng dẫn mở thẻ 100% Online
Gửi link giới thiệu
Khách hàng gửi Link giới thiệu cho bạn bè, người thân. Toàn bộ quy trình mở thẻ được thực hiện 100% online
Ghi nhận trên hệ thống
Mỗi lượt mời thành công sẽ được ghi nhận trên hệ thống VIB
Nhận thưởng
VIB sẽ thông báo lượt mời thành công qua số điện thoại/email và hoàn tiền thưởng vào tài khoản tín dụng của khách hàng