Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q7
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0264
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0266
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0265
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M5
Quà tặng độc quyền

Quà tặng độc quyền

Tặng nón "Anh Trai Say Hi" khi mở tài khoản trên MyVIB

Giảm 1.500.000 VNĐ

Giảm 1.500.000 VNĐ

Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại điểm áp dụng của Vietravel

Thưởng đến 6 triệu

Thưởng đến 6 triệu

Không giới hạn tiền thưởng mỗi tháng khi giới thiệu mở thẻ

Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M4
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M6