Z7_514612K01PJCC06UE265RV1C30

Sản phẩm vay

Z7_514612K01PJCC06UE265RV1C35

Vay mua ô tô mới

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn trả gốc 12 tháng đầu

LÃI SUẤT

Chỉ từ 7%/ năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 5 tỷ đồng

Vay mua ô tô cũ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Duyệt vay trong 30 phút

LÃI SUẤT

Chỉ từ 9%/ năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 2,5 tỷ đồng

Vay thế chấp căn hộ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Ân hạn gốc tối đa 60 tháng

LÃI SUẤT

Chỉ từ 5.9%/ năm

SỐ TIỀN VAY

Tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm

Vay trả nợ ngân hàng khác

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Ân hạn gốc tối đa 24 tháng

LÃI SUẤT

Chỉ từ 6%/ năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 100% nhu cầu vốn

Vay mua bất động sản thanh lý

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Ân hạn gốc tối đa 24 tháng

LÃI SUẤT

Chỉ từ 3%/ năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 100% nhu cầu vốn

Vay thấu chi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền ra hoặc trả vào linh hoạt theo nhu cầu

LÃI SUẤT

Chỉ từ 12%/năm

SỐ TIỀN VAY

Tối đa 500 triệu đồng

Vay tiêu dùng tín chấp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Không cần tài sản bảo đảm

LÃI SUẤT

Chỉ từ 12%/năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 600 triệu đồng

Vay bổ sung vốn lưu động

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thời gian cho vay 24 tháng

LÃI SUẤT

Chỉ từ 5.5%/năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 100% nhu cầu vốn

Vay đầu tư sản xuất kinh doanh

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thời gian cho vay 72 tháng

LÃI SUẤT

Chỉ từ 8.5%/năm

SỐ TIỀN VAY

Lên đến 80% nhu cầu vốn

Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CJ0
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CJ3
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CB4
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CB1
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CB7
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CR2
Z7_514612K01PJCC06UE265RV1CR3