Z7_JA5I1C82K8T9D0AEM0KGON30V7
This Web Content Viewer is associated with the current page. To associate web content, add content to the portal page by choosing Create Content from the current page in Site Manager. Alternatively, use the Content Spot dialog or the Edit Shared Settings mode of the Web Content Viewer to select the content to display. Learn More about Content Settings
Z7_JA5I1C82K8T9D0AEM0KGON3077

Về chúng tôi

1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH80193J406GOB5UUE30Q0
Z7_JA5I1C82K8T9D0AEM0KGON30F0

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Z7_JA5I1C82K8T9D0AEM0KGON30F3
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2K61
Về chúng tôi

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.
 
Thành lập ngày 18/09/1996, VIB đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.

Sau gần 28 năm hình thành và phát triển, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và hiện là một trong các ngân hàng có tỷ lệ bán lẻ và hiệu quả sinh lời dẫn đầu ngành, với thị phần top đầu ở các mảng kinh doanh trọng yếu. Đến ngày 31/12/2023, vốn điều lệ VIB đạt 25.368 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 37.845 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 410.000 tỷ đồng. 

VIB hiện có hơn 12.000 cán bộ nhân viên tại 189 chi nhánh và phòng giao dịch ở 29 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước.

Z7_JA5I1C82K8T9D0AEM0KGON30V1