Thẻ tín dụng

1800 8195 Đăng nhập
Chọn loại thẻ

Tất cả thẻ

Thẻ miễn lãi

Thẻ du lịch

Thẻ hoàn tiền

Thẻ điểm thưởng New

Thẻ rút tiền không giới hạn

Thẻ miễn phí thường niên

Phí giao dịch ngoại tệ

VIB LazCard

Thẻ e-com tốt nhất

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 20% chi tiêu tại LAZADA

Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Online Plus 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 599.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Family Link

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi lợi ích trên mỗi ưu đãi

Tặng điểm đến 16 lần cho mọi giao dịch khi liên kết Thẻ

Giảm 50% phí thường niên trọn đời khi liên kết Thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Premier Boundless

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích lũy dặm Vietnam Airlines cho mọi chi tiêu

Tặng 7.000 dặm Bông Sen Vàng

Miễn phí nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Travel Élite

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 0%

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Cash Back

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 24 triệu VNĐ/năm

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Rewards Unlimited

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 10 lần cho mọi giao dịch

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

Phí thường niên 499.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

VIB Financial Free

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

Miễn phí thường niên trọn đời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Thông tin khác