Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KC3
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KS6

VIB Ivy Card

VIB LazCard
Hội Ivy League cho Gen Z

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1% tích điểm hoàn tiền tất cả giao dịch chi tiêu

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KS3
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3K24
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3K21
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3K27
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KI2
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KI5
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KA0
Z7_514612K011F4406EV0S5FB3KA1