• Liên hệ
1800 8180 Đăng nhập

Tổng đài chung 24/7

Gọi 1800 8180
Bấm số 1

Hỗ trợ về thẻ

Bấm số 2

Hỗ trợ các sản phẩm dịch vụ khác

Bấm số 3

Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh

Tổng đài đăng ký sản phẩm

Giờ làm việc

Thứ 2 đến 6 : sáng từ 8h-12h, chiều từ 13h-17h
Thứ 7 : sáng từ 8h-12h

Gọi 1800 8192
Bấm số 1

Đăng ký mở thẻ tín dụng

Bấm số 2

Đăng ký sản phẩm dịch vụ khác

Tổng đài dịch vụ thẻ

Gọi 1800 8195

Để giải đáp khiếu nại, thắc mắc về dịch vụ thẻ

Tổng đài hỗ trợ quốc tế

Email Dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ trực tiếp