• Liên hệ
1800 8180 Đăng nhập

Tổng đài chung 24/7

Gọi 1800 8180
Bấm số 1

Tiếng Việt

Bấm số 2

Tiếng Anh

Tổng đài đăng ký sản phẩm

Giờ làm việc

Thứ 2 đến 6 : sáng từ 8h30-12h, chiều từ 13h-17h30

Gọi 1800 8192
Bấm số 1

Đăng ký mở thẻ tín dụng

Bấm số 2

Đăng ký vay vốn

Bấm số 3

Mở tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm

Tổng đài dịch vụ thẻ

Gọi 1800 8195
Bấm số 1

Tiếng Việt

Bấm số 2

Tiếng Anh

Tổng đài hỗ trợ quốc tế

Gọi +84 2462 585 858
Bấm số 1

Tiếng Việt

Bấm số 2

Tiếng Anh

Email Dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ trực tiếp