Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N28N3

Chương trình nổi bật

VIB triển khai gói ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp Dệt may

Khách hàng Dệt may khi tham gia gói ưu đãi không chỉ hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt mà còn được giảm phí tài trợ thương mại tới 20% so với biểu phí thông thường

Xem chi tiết

Giới thiệu khách hàng doanh nghiệp, Hợp tác chia sẻ thành công cùng VIB

VIB chính thức triển khai chương trình “Hợp tác chia sẻ thành công cùng VIB” áp dụng cho tất cả các khách hàng hiện tại của VIB.

Xem chi tiết

Cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu thuỷ sản

VIB chính thức triển khai chương trình “Cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu thuỷ sản” áp dụng cho tất cả các khách hàng hiện tại của VIB.

Xem chi tiết
Xem tất cả
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2G41
1800 8180 Đăng nhập
Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF0890
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2G47

Sản phẩm đa dạng

Dành cho khách hàng doanh nghiệp

Xem chi tiết
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N28D4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N28F3

Tra cứu bảo lãnh trực tuyến

Tra cứu và đối chiếu thông tin bảo lãnh hoàn toàn miễn phí. Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không thay thế nội dung Cam kết bảo lãnh VIB đã phát hành

Tra cứu ngay

Dịch vụ thanh toán thuế

Cùng VIB nộp thuế chính xác và hoàn toàn miễn phí! Được Cơ quan Thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay lập tức cho doanh nghiệp

Xem chi tiết
Z7_IQGAHH801HRAF0QV4JC2FD0SB4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0N2GS7