Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIM61

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIM67

Chính xác, thuận tiện
và hoàn toàn miễn phí

Thông điệp nộp thuế được truyền nhận tức thì

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIMM2
Lợi ích sản phẩm

Xác nhận nhanh chóng

Cơ quan Thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay lập tức

Thông quan hàng hóa

Được thông quan hàng hóa ngay khi VIB xác nhận giao dịch

Nộp thuế thuận tiện

Thuận tiện, nhanh chóng, chính xác khi nộp thuế

Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIMM5
Đặc tính sản phẩm
Thông tin chung
  • Thanh toán tại quầy: khách hàng doanh nghiệp nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch.
  • Áp dụng cho: thanh toán thuế nội địa, thuế xuất/nhập khẩu, phí và lệ phí.
  • Loại tiền: VNĐ, USD
  • Thanh toán điện tử: khách hàng doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn và chọn VIB là ngân hàng thanh toán
  • Áp dụng cho: Thanh toán thuế nội địa
  • Loại tiền: VNĐ
Điều kiện
  • Với phương thức thanh toán tại quầy: khách hàng doanh nghiệp cần cung cấp cho VIB Bảng kê nộp thuế hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
  • Với phương thức thanh toán điện tử: khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ với Tổng cục thuế thông qua Cổng thông tin điện http://kekhaithue.gdt.gov.vn và gửi đến VIB Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hồ sơ cần cung cấp
  • Theo quy định VIB
  • Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh VIB gần nhất hoặc gọi điện tới số hotline 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút) để biết thêm chi tiết
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIME0
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIME6
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIME3
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIMU4
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIMU1
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIMU7
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIM12
Z7_8PG4HBS0O05P50QIGSKD0NIM13