Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32816

Dịch vụ thanh toán

Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32810

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32813

Dịch vụ trả lương

Dịch vụ trả lương

Dịch vụ trả lương

Cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ hiệu quả và bảo mật để quản lý và thanh toán tiền lương cho nhân viên

Thanh toán thuế

Thanh toán thuế

Thanh toán thuế

Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế có thể chọn phương thức thanh toán tại quầy hoặc thanh toán điện tử và nhận được xác nhận về nghĩa vụ nộp thuế

Chuyển tiền nội địa

Chuyển tiền nội địa

Chuyển tiền nội địa

Doanh nghiệp thực chuyển tiền thanh toán (lệnh đơn, theo lô, định kỳ) trong cùng tỉnh/thành phố và khác tỉnh/thành phố một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm

Chuyển tiền quốc tế

Chuyển tiền quốc tế

Chuyển tiền quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế linh hoạt, cho phép người thụ hưởng nhận đúng số tiền chuyển, không bị trừ phí bởi Ngân hàng trung gian hoặc Ngân hàng của người thụ hưởng

Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328H1
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328H7
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32892
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32895
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328P0
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328P6
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S328P3
Z7_8PG4HBS0O05R40QAKN20S32852