Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38H4

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38H1
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38H7
Nhập thông tin tra cứu
Số serial
Số tiền bảo lãnh
Hệ thống tạm thời không xử lý được yêu cầu của Quý khách. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ chi nhánh VIB đã phát hành bảo lãnh hoặc gọi 1800 8180 để được hỗ trợ.
Người thụ hưởng:
Người được bảo lãnh:
Ngày hiệu lực bảo lãnh:
Loại bảo lãnh:
Lưu ý
  • Quý khách hàng nhập đầy đủ số serial, số tiền bảo lãnh và xác thực để có kết quả chính xác
  • Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu các Cam kết bảo lãnh được phát hành từ ngày 01/04/2016 dưới dạng văn bản và đang còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu.
  • Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với VIB để được hỗ trợ khi không thực hiện được việc tra cứu qua chương trình
  • Trường hợp thông tin hiển thị tại chương trình có sự khác biệt với nội dung Cam kết bảo lãnh Quý khách hàng đang giữ hoặc cần xác nhận Cam kết bảo lãnh bằng văn bản, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với VIB để được hỗ trợ thực hiện.

Khách hàng với tư cách là người được phép tra cứu thông tin cam kết tuân thủ sử dụng đúng mục đích các thông tin tra cứu.

Các nội dung thông tin tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không thay thế nội dung Cam kết bảo lãnh VIB đã phát hành. Người được phép tra cứu thông tin cam kết không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay cung cấp thông tin dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3895
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38P0
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38P6
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38P3
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3854
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3851
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F3857
Z7_8PG4HBS0O8MAF0QIAOLS2F38L6