1800 8180 Đăng nhập

Dịch vụ quản lý thanh khoản

Dịch vụ kết chuyển số dư cuối ngày

Dịch vụ kết chuyển số dư cuối ngày

Giải pháp quản lý và kiểm soát hiệu quả dòng tiền tập trung giữa Các Tập đoàn, các Công ty có hệ thống đại lý trên toàn quốc (tài khoản chính) và các đơn vị thành viên (tài khoản phụ).

Dịch vụ số dư danh nghĩa

Dịch vụ số dư danh nghĩa

Doanh nghiệp có thể hưởng lợi lớn với việc duy trì số dư không kỳ hạn tại VIB. Lãi suất không kỳ hạn lên đến 1%/năm và còn ưu đãi lớn hơn nữa nếu đi kèm khoản vay doanh nghiệp.