Đăng nhập

VIB Online Plus 2in1

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

PHÍ THƯỜNG NIÊN

599.000 VNĐ