Đăng nhập

VIB Online Plus 2in1

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích điểm không giới hạn lên đến 20 lần cho các giao dịch Grab

PHÍ THƯỜNG NIÊN

599.000 VNĐ