Z7_IQGAHH801H49F062FDIRO83GU0
Z7_IQGAHH801H49F062FDIRO83GU5

VIB Super Card

VIB Super Card
TRỌN QUYỀN LÀM CHỦ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn linh hoạt đến 15% cho chi tiêu Mua sắm, Du lịch, Ăn uống

Tùy chọn Tỉ lệ thanh toán tối thiểu và Ngày sao kê

Miễn phí chọn Số Thẻ đẹp

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 999.000 VNĐ

THÔNG TIN THÊM

Xem thực tế tăng cường AR

Z7_IQGAHH801H49F062FDIRO83G93