Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0A51
Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0AL4

VIB Family Link

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 10% cho chi tiêu Giáo dục, Y tế, Bảo hiểm

Giảm 50% phí thường niên trọn đời khi liên kết Thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 499.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0A32