Chương trình tích lũy dặm thưởng của thẻ tín dụng VIB Family Link

Địa bàn khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận điểm thưởng để đổi quà
Thời gian khuyến mại
từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Phí thường niên, hoàn tiền, vé xem phim CGV, Phiếu mua hàng Urbox, và các quà tặng khác do VIB triển khai từng thời kỳ.
Sản phẩm áp dụng
Thẻ tín dụng VIB Family Link
Đối tượng được hưởng khuyến mại
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Family Link (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chi tiết chương trình khuyến mãi

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Family Link cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ(1) phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng(2) qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận điểm thưởng như sau:

- Nhận 100.000 smile(3) vào ngày sinh nhật của con Chủ Thẻ theo giấy khai sinh cung cấp cho VIB. Tối đa 02 con tương ứng 200.000 smile /năm và chỉ áp dụng cho chủ Thẻ chính.

- Tặng 01 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 VNĐ, cho Chủ Thẻ đáp ứng các điều kiện sau (i) có con theo giấy khai sinh cung cấp cho VIB và được hệ thống VIB ghi nhận trước thời điểm xét tặng thưởng và (ii) thuộc 1.000 Chủ Thẻ có chi tiêu cao nhất hàng năm. Tối đa không quá 1.000 suất học bổng/năm, trường hợp có nhiều Chủ Thẻ cùng đạt điều kiện hưởng khuyến mãi, VIB sẽ chọn Chủ Thẻ theo thứ tự (1) Đạt điều kiện có số lượng giao dịch cao nhất, sau đó (2) Có chi tiêu cao sớm nhất.

- Nhận 40 smile cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu vào ngày sinh nhật, valentine (ngày 14/2 hàng năm), kỉ niệm ngày cưới của Chủ thẻ chính từ năm thứ 3 trở đi.

- Nhận 30 smile cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu vào ngày sinh nhật, valentine, kỉ niệm ngày cưới của tất cả Chủ thẻ chính năm thứ 2.

- Nhận 20 smile cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu vào ngày sinh nhật, valentine, kỉ niệm ngày cưới của tất cả Chủ thẻ chính năm đầu hoặc các chi tiêu tại các lĩnh vực như: giải trí cho trẻ nhỏ, y tế, giáo dục và chi tiêu ăn uống cuối tuần.

- Nhận 1 smile cho mỗi 1.000 VNĐ cho mọi chi tiêu còn lại.

- Smile tích lũy tối đa: 1.000.000 smile/ngày khi chi tiêu vào ngày sinh nhật, valentine, kỉ niệm ngày cưới.

- 50.000 Smile/kỳ sao kê đối với các giao dịch thanh toán thẻ game, thẻ nạp điện thoại, thẻ quà tặng hoặc giao dịch tại ĐVCNT mà VIB xác định ĐVCNT đó là nơi/đơn vị làm việc của Chủ thẻ(4) (kể cả trường hợp nơi/đơn vị làm việc của Chủ thẻ chỉ là cửa hàng, chi nhánh, công ty mẹ, công ty con của ĐVCNT, hoặc là các công ty có cùng một công ty mẹ, thuộc cùng Tập đoàn/Tổng công ty với ĐVCNT).

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

b) Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng:

- Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

- Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp (*), giao dịch điều chỉnh ghi nợ và những loại phí/lãi khác theo Biểu phí dịch vụ và Lãi suất Thẻ

- Giao dịch không có mã MCC như giao dịch thanh toán hóa đơn qua MyVIB, thanh toán qua mã QR.

- Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất).

- Giao dịch thanh toán tại các đại lý thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

- Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm (**).

- Giao dịch được ghi nhận trên Bảng sao kê vào ngày lập Bảng sao kê sau khi Thẻ bị hủy.

- Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads;

(*)Toàn bộ số tiền giao dịch đăng ký trả góp ban đầu vẫn được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng trong kỳ sao kê mà giao dịch đó được ghi nhận.

(* *)Các giao dịch thanh toán Hợp đồng bảo hiểm Prudential của chủ thẻ tín dụng VIB cho chính chủ thẻ (được hiểu là Tên chủ thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB/IB vẫn áp dụng theo chương trình này.

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

a) Số điểm thưởng sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình.

b) Trong thời hạn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện:

- Quy đổi số điểm thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ; hoặc

- Quy đổi số điểm thành quà tặng; hoặc

- Đăng ký quy đổi tự động số điểm thành số tiền vào Sổ tiết kiệm Daily Saving/Sổ tiết kiệm mục tiêu do Khách hàng chỉ định (“STK”). Bằng việc chọn đăng ký quy đổi tự động, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VIB toàn quyền thực hiện quy đổi điểm và hạch toán chuyển số tiền được quy đổi vào STK (***).

Số điểm quy đổi tương ứng với quà tặng/số tiền/phí thường niên cụ thể theo danh mục quy đổi tại thời điểm Khách hàng quy đổi/VIB tự động quy đổi(****) được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB;

Số điểm quy đổi tương ứng với số tiền chuyển vào STK là 100.000 smile tương ứng với 100.000 VNĐ.

(***) Theo quy định của VIB, STK phải được trích tiền tự động từ tài khoản thanh toán (TKTT) của chính chủ STK đó trước ngày đến hạn của STK tối thiểu 31 ngày. Do đó, để quy đổi tự động số điểm thành số tiền vào STK, trước hết (i) VIB sẽ quy đổi điểm thưởng thành số tiền ghi có vào TKTT và (ii) VIB trích tiền tự động từ TKTT vào STK.

VIB sẽ ngừng thực hiện quy đổi điểm thưởng thành số tiền ghi có vào TKTT, và không tự động trích tiền từ TKTT này chuyển vào STK nếu từ ngày quy đổi/trích tiền đó đến ngày đến hạn của STK ít hơn hoặc bằng 31 ngày.

VIB không chịu trách nhiệm trong các trường hợp số tiền không được trích tự động vào STK trong các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau: TKTT bị tạm khóa/phong tỏa, số tiền được ghi có vào TKTT đã được VIB tự động trích thu cho các nghĩa vụ thanh toán tại VIB của chủ TKTT trước khi ghi có vào STK.

(****) Trường hợp bất kỳ dư nợ trên Thẻ bị chuyển quá hạn, vào ngày 25 hàng tháng hoặc ngày khác do VIB quyết định, VIB có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chủ động quy đổi điểm thưởng thành khoản tiền ghi có tối đa không vượt quá số dư nợ quá hạn theo Bảng Sao Kê của kỳ sao kê gần nhất vào tài khoản Thẻ của Khách hàng theo thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng.

c) Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (ghi có vào tài khoản Thẻ) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

d)Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm ghi có vào TKTT cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 23h59 phút của ngày Khách hàng tích lũy đủ 100.000 Smile với điều kiện ngày Khách hàng tích lũy đủ 100.000 Smile không muộn hơn 31 ngày trước ngày đến hạn Sổ tiết kiệm Daily Saving, số điểm còn lại chưa được quy đổi (nếu có) sẽ tiếp tục tích lũy để quy đổi cho lần kế tiếp.

e) Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển quà tặng được Khách hàng quy đổi là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công hoặc 45 ngày nếu thời gian quy đổi thành công rơi vào dịp lễ, Tết.

f) Trong trường hợp Khách hàng quy đổi thành phí thường niên, hệ thống thẻ VIB sẽ tự động ghi nhận Khách hàng được miễn phí thường niên năm kế tiếp sau khi Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

g) Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định đối với Số điểm thường tích lũy

a) Khách hàng không được sử dụng, mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng điểm thưởng tích lũy (chưa quy đổi).

b) Khách hàng không được quy đổi điểm tích lũy nếu Thẻ của Khách hàng đang bị khóa bởi bất kỳ lý do gì..

c) Bất kỳ và/hoặc tất cả số điểm thưởng tích lũy sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

- Số điểm thưởng được tích lũy quá 12 tháng kể từ thời điểm được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và chưa được Khách hàng và/hoặc VIB quy đổi;
- Thẻ bị huỷ;
- Thẻ hết hạn sử dụng;
- Thẻ bị khóa trong trường hợp Khách hàng phát sinh nợ xấu tại VIB và/hoặc tổ chức tín dụng khác
- Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB
- Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;

Quy định về xử lý các giao dịch hoàn trả, giao dịch không hợp lệ hưởng khuyến mại

a) Bất cứ giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả(5) mà Khách hàng đã được hưởng khuyến mại đối với số tiền của giao dịch đó, Khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho VIB Số điểm thưởng tương ứng. Cụ thể, Số điểm thưởng tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với giá trị âm (Ghi Nợ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng (Số điểm thưởng Ghi Nợ). Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

b) Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi VIB yêu cầu Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật6 , và/hoặc phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận/các tài liệu khác mang tên Khách hàng có liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa như thông tin hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra.

- Để hạn chế các trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay khi yêu cầu cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào tài khoản Thẻ của Khách hàng Số điểm thưởng tương ứng với số tiền các giao dịch Khách hàng phải cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch (Số điểm thưởng lại Ghi Nợ).
- Trường hợp VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ đối với Số điểm thưởng tương ứng với số tiền các giao dịch đủ điều kiện hưởng khuyến mại.
- Trường hợp Khách hàng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là không phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này. Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

c) Tổng Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được tự động bù trừ với tổng Số điểm thưởng đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số điểm thưởng mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực và/hoặc Số điểm thưởng đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số điểm thưởng mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo không đủ để bù trừ với Số điểm thưởng Ghi Nợ, Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền bằng với tỷ lệ quy đổi hoàn tiền theo danh mục quy đổi được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB tại thời điểm VIB thực hiện quy đổi Số điểm thưởng Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào tài khoản Thẻ, được xem như một khoản nợ trong Bảng sao kê và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB.

Quy định khác

- Các Khách hàng được nhận Số điểm thưởng dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi Số điểm thưởng tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn. Việc sửa đổi/bổ sung sẽ được thông báo tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

- Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số điểm thưởng/tiền hoàn lại được tính toán chưa chính xác, ngay cả trong trường hợp thẻ đã bị chấm dứt hiệu lực.

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn xã hội, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính hoàn tiền hoặc không tính đúng giá trị hoàn tiền và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch hợp lệ, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.Khách hàng không thực hiện bất kỳ hành vi cung cấp thông tin khiếu nại cho bất kỳ bên thứ ba nào, không thực hiện bất kỳ hành vi khiếu nại, tố cáo, kiện tụng nào tại bất kỳ bên thứ ba nào đối với VIB trong thời gian Khách hàng đang khiếu nại tại VIB, cũng như trong thời gian VIB đang giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với Thể lệ này và quy định của pháp luật. Khách hàng không thực hiện bất kỳ hành vi cung cấp thông tin tranh chấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, không thực hiện bất kỳ hành vi khiếu nại, tố cáo, kiện tụng nào tại bất kỳ bên thứ ba nào đối với VIB trong thời gian Khách hàng và VIB đang giải quyết tranh chấp.

- Khách hàng xác nhận rằng bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng đã chấp nhận toàn bộ Thể lệ này, và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thể lệ này.

(1)Các loại hàng hóa, dịch vụ được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành (không bao gồm các loại voucher, xu, thẻ, star trên môi trường internet, hoặc hình thức tương tự với bất kỳ tên gọi nào khác do VIB xác định).

(2)Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ.

(3)Smile là tên gọi của điểm thưởng được tích lũy từ chi tiêu giao dịch Thẻ theo điều kiện của chương trình.

(4)Nơi/Đơn vị làm việc của Chủ Thẻ được xác định dựa trên thông tin Chủ Thẻ cung cấp trên Đơn đề nghị phát hành Thẻ và/hoặc thông tin Chủ Thẻ khai báo được ghi nhận trên hệ thống của VIB và/hoặc thông tin do VIB xác định dựa trên các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn thông tin bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

(5)Trường hợp Chủ thẻ được hưởng khuyến mại đối với giao dịch thanh toán Hợp đồng bảo hiểm Prudential nhưng sau đó Chủ thẻ thực hiện tạm ứng giá trị hoàn lại theo Hợp đồng bảo hiểm Prudential cũng được xác định là trường hợp giao dịch thẻ phải hoàn trả theo quy định này.

(6)Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn; tên liên hóa đơn và tên tổ chức đã nhận in hóa đơn đối với hóa đơn đặt in; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất (trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng); Tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.