Về chúng tôi

1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Đặng Khắc Vỹ
Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Khắc Vỹ là một trong những thành viên sáng lập Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 16.10.2013 và hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị khóa VIII (2019 – 2023). Trước đó, ông là Ủy viên Hội đồng Quản trị từ khóa I đến khóa VI.

Bên cạnh cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB, ông còn là thành viên sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mareven Food Holding Limited – doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng đầu  tại các thị trường Đông Âu, Tây Âu .

Ông Đặng Khắc Vỹ là Tiến sỹ Kinh tế, quản trị hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu.

 

 

 

Xem chi tiết
Ông Đặng Khắc Vỹ
Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Đặng Văn Sơn
Ông Đặng Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Đỗ Xuân Hoàng
Ông Đỗ Xuân Hoàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Hàn Ngọc Vũ
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Xem chi tiết
Ông Nguyễn Việt Cường
Ông Nguyễn Việt Cường

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết