Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23C1
  • Vay bất động sản
1800 8180 Đăng nhập
Vay bất động sản
Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF08V5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23C7

Miễn trả gốc 5 năm, lãi suất từ 5.9%

Khi vay thế chấp căn hộ chung cư

Đăng ký ngay
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23S2
Lợi ích khi vay mua nhà tại VIB
Vay mua nhà
Vay xây và sửa chữa nhà
Vay trả nợ ngân hàng khác

Số tiền vay

Tối đa 90% nhu cầu vốn

Tối đa 90% nhu cầu vốn

Tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời gian vay

Tối đa 30 năm

Tối đa 15 năm

Tối đa 30 năm

Lãi suất

Áp dụng theo từng thời kỳ

Áp dụng theo từng thời kỳ

Áp dụng theo từng thời kỳ

Phương thức trả nợ

- Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng

- Trả lãi: Hàng tháng

- Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng

- Trả lãi: Hàng tháng

- Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng (Ân hạn trả gốc 12 tháng/24 tháng)

- Định kỳ trả lãi: hàng tháng

Đối tượng khách hàng

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Nguồn thu nhập

Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản

Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản

Từ lương, cho thuê tài sản,…

Tài sản bảo đảm

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Z7_8GHEH001L8IF80Q4QOINTD14B3
Công cụ tính
Giá trị nhà mua (VNĐ)
Tài sản thế chấp (VNĐ)
Số tiền có thể vay (VNĐ)
Kỳ hạn vay (năm)
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23S5

Tìm nhà phù hợp

Các đối tác bất động sản của VIB cung cấp đa dạng dự án phù hợp về giá và vị trí, giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Tìm ngay
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23I7
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23A2