Vay kinh doanh

1800 8180 Đăng nhập

Vay kinh doanh lãi suất
ưu đãi từ 9,1%/năm

Xử lý hồ sơ nhanh, phê duyệt siêu tốc

Lợi ích khi vay kinh doanh tại VIB
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay đầu tư sản xuất kinh doanh

Số tiền vay

100% nhu cầu vốn

80% nhu cầu vốn

Thời gian vay

24 tháng

72 tháng

Lãi suất

Từ 9,1%/năm

Từ 9,3%/năm

Phương thức vay đa dạng

Vay hạn mức, vay từng lần

Vay từng lần

Phương thức trả nợ

Trả gốc: Cuối kỳ
Trả lãi: Hàng tháng

Trả gốc: 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần
Trả lãi: Hàng tháng

Đối tượng vay

Cá nhân hoặc Doanh nghiệp siêu nhỏ

Cá nhân hoặc Doanh nghiệp siêu nhỏ

Nguồn thu nhập

Thu nhập từ kinh doanh, từ góp vốn, từ cho thuê tài sản, từ lương

Thu nhập từ kinh doanh, từ góp vốn, từ cho thuê tài sản, từ lương

Tài sản bảo đảm

Bất động sản có giấy chứng nhận

Bất động sản có giấy chứng nhận

Công cụ tính
Nhu cầu vốn (VNĐ)
Giá trị tài sản thế chấp (VNĐ)
Kỳ hạn nhận nợ (Tháng)