Biểu phí, điều kiện và hồ sơ vay mua xe mới

Biểu phí (tại VIB)

Phí thẩm định khoản vay
Miễn phí
Phí định giá tài sản là xe ô tô
Miễn phí
Thông báo giao dịch qua SMS
Miễn phí
Phí trả nợ trước hạn
Một phần: Tối thiểu 300.000 VNĐ/lần
Toàn bộ: Tối thiểu 1.500.000 VNĐ/khoản vay

Biểu phí (thu bởi bên thứ ba)

Lệ phí trước bạ
Từ 10% giá trị xe
Phí đăng ký biển số
Từ 1.000.000 VNĐ
Phí đăng kiểm
Từ 340.000 VNĐ
Phí đăng ký giao dịch đảm bảo
80.000 VNĐ
Bảo hiểm vật chất xe
Từ 1.2% trên giá trị xe

Điều kiện và hồ sơ cần cung cấp

Điều kiện vay mua xe mới với khách hàng cá nhân

Quốc tịch
Người Việt Nam, hoặc người Việt Nam có vợ/chồng là người nước ngoài
Độ tuổi
Từ đủ 18 tuổi và không quá 70 tuổi khi đáo hạn khoản vay
Địa chỉ cư trú/làm việc
Tại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB
Thu nhập từ lương
Thời gian làm việc tại đơn vị hiện tại tối thiểu 03 tháng. Hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 12 tháng
Thu nhập từ cho thuê tài sản
Thuộc sở hữu của chính KH và có thu nhập ổn định từ 06 tháng trở lên
Thu nhập từ kinh doanh/góp vốn
Kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên
Mức thu nhập
Tối thiểu 10 triệu VNĐ/ tháng
Lịch sử tín dụng
Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Điều kiện vay mua xe mới với Doanh nghiệp siêu nhỏ

Loại hình
Doanh nghiệp siêu nhỏ thành lập tại Việt Nam và có Doanh thu/Tổng tài sản dưới 30 tỷ VNĐ
Địa chỉ kinh doanh
Tại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB
Thời gian thành lập
Tối thiểu 02 năm
Lợi nhuận
Kinh doanh có lãi
Lịch sử tín dụng
Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Hồ sơ vay mua xe mới

Khách hàng cá nhân
Hồ sơ nhân thân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu và Hộ khẩu
Hồ sơ thu nhập:
- Hợp đồng lao động và Sao kê lương/phiếu lương
- Giấy chứng nhận sở hữu/sử dụng bất động sản; xe ô tô
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Hồ sơ mục đích vay vốn:
Hợp đồng mua bán ô tô
Khách hàng doanh nghiệp
Hồ sơ pháp lý:
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ
-CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc/Giám đốc; Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
Hồ sơ tài chính:
Báo cáo tài chính; Tờ khai VAT
Hồ sơ mục đích vay vốn:
Hợp đồng mua bán ô tô