Đăng nhập

VIB Financial Free

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

Miễn phí thường niên trọn đời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR