Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200ED6
Đăng nhập

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200ET7

VIB Financial Free

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

Miễn phí thường niên trọn đời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200EJ0
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200EJ6
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200EJ3
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200EB4