Z7_8GHEH001L88H80QO67NE20GSH4
Đăng nhập

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE20GSP3

VIB Travel Élite

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ:chỉ 0%

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE20GS54
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE20GS51
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE20GS57