Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3O06
  • Thẻ thanh toán
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200SB2

Thẻ thanh toán toàn cầu

Hoàn tiền không giới hạn

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3OO0
Chọn loại thẻ

Tất cả thẻ

Thẻ hoàn tiền

Thẻ ưu đãi phí

Thẻ liên kết

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3OO3

Thương hiệu thẻ

Tính năng thẻ

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3OG1

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB IvyCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

10.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi hoàn tiền cho các giao dịch thanh toán trực tuyến

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

Phí duy trì 10.000 VNĐ/tháng kể từ năm thứ 2

Thẻ thanh toán VIB LazCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values (ATM)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền, thanh toán trực tuyến, mua sắm, chi tiêu thuận tiện tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

66.000 VNĐ/năm

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3O82

Thông tin khác

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3OO6
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3O44