Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CC4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CS2

Thẻ thanh toán VIB Values (ATM)

Thẻ thanh toán VIB Values (ATM)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền, thanh toán trực tuyến, mua sắm, chi tiêu thuận tiện tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

66.000 VNĐ/năm

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CS5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32C20
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32C26
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32C23
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CI4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CI1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32CI7