Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B3471
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34N4

Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng kể từ năm thứ 2

Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34N1
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34N7
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34F2
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34F5
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34V0
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34V6
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B34V3
Z7_IQGAHH801HULA0Q3UPN68B3K02