1800 8180 Đăng nhập

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

Phí duy trì: 10.000VND/ tháng kể từ năm thứ 2