Z7_514612K011IT306UIEU58V04I6
1800 8180 Đăng nhập
Z7_514612K011IT306UIEU58V04A0

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB IvyCard

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB IvyCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí toàn bộ trong năm đầu tiên

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

10.000 VNĐ/tháng
Miễn phí duy trì trong năm đầu tiên

Z7_514612K011IT306UIEU58V04A6
Z7_514612K011IT306UIEU58V04A3
Z7_514612K011IT306UIEU58V04Q4
Z7_514612K011IT306UIEU58V04Q1
Z7_514612K011IT306UIEU58V04Q7
Z7_514612K011IT306UIEU58V0462
Z7_514612K011IT306UIEU58V0465
Z7_514612K011IT306UIEU58V04M4