Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK324G2
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32486

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi hoàn tiền cho các giao dịch thanh toán trực tuyến

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32483
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK324O4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK324O1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK324O7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32442
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK32445
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK324K0