1800 8180 Đăng nhập

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhân đôi hoàn tiền cho các giao dịch thanh toán trực tuyến

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ DUY TRÌ

20.000 VNĐ/tháng